Excel nyomtatása PDF-be


Ez a szkript egy MS Excel vagy LibreOffice Calc fájlt nyomtat ki PDF formátumba.

Csak az első munkafüzetet nyomtatja ki!

Ezt a szkriptet .ps1 fájlban kell lementeni, vagy az oldal alján le is lehet tölteni.

$folderpath =  $(get-location) 
 Add-type -AssemblyName office
#Convert Excel formats to pdf
$xlFixedFormat = "Microsoft.Office.Interop.Excel.xlFixedFormatType" -as [type] 
$excelFiles = Get-ChildItem -Path $folderpath -include *.xlsx, *.ods -recurse 
$objExcel = New-Object -ComObject excel.application 
$objExcel.visible = $false 
foreach($wb in $excelFiles) 
{ 
 $filepath = Join-Path -Path $folderpath -ChildPath ($wb.BaseName + ".pdf") 
 $workbook = $objExcel.workbooks.open($wb.fullname, 3) 
 $workbook.ActiveSheet.PageSetup.Orientation = 1
 $objExcel.PrintCommunication = $false
 $workbook.ActiveSheet.PageSetup.FitToPagesTall = $false
 $workbook.ActiveSheet.PageSetup.FitToPagesWide = $false
 $objExcel.PrintCommunication = $true
 $workbook.Saved = $true 
"saving $filepath" 
 $workbook.ExportAsFixedFormat($xlFixedFormat::xlTypePDF, $filepath) 
 $objExcel.Workbooks.close() 
} 
$objExcel.Quit()
[gc]::collect()
[gc]::WaitForPendingFinalizers()

A .ps1 file letöltése