QEMU Guest Agent DaemonSet


Ha olyan Kubernetes-re optimalizált operációs rendszert használunk Proxmox-on futtatva amire nem tudjuk telepíteni a Guest Agent-et, akkor következők szerint kell eljárni.

 1. Hozzunk létre egy qemuguestagent.yaml nevű fájlt a kedvenc szövegszerkesztőnkkel.

 2. Másoljuk bele a lenti tartalmat az előbb létrehozott fájlunkba.

  apiVersion: apps/v1
  kind: DaemonSet
  metadata:
  name: qemu-guest-agent
  namespace: qemu-guest-agent
  spec:
  selector:
  matchLabels:
   app: qemu-guest-agent
  template:
  metadata:
   labels:
    app: qemu-guest-agent
  spec:
   volumes:
    - name: virtio-ports
     hostPath:
      path: /dev/virtio-ports
      type: ''
   containers:
    - name: qemu-guest-agent
     image: eleh/qemu-guest-agent
     resources: {}
     volumeMounts:
      - name: virtio-ports
       mountPath: /dev/virtio-ports
     terminationMessagePath: /dev/termination-log
     terminationMessagePolicy: File
     imagePullPolicy: IfNotPresent
     securityContext:
      privileged: true
   restartPolicy: Always
   hostNetwork: true
   terminationGracePeriodSeconds: 30
   dnsPolicy: ClusterFirst
   securityContext: {}
   schedulerName: default-scheduler
   tolerations:
    - key: node-role.kubernetes.io/master
     effect: NoSchedule
    - key: CriticalAddonsOnly
     operator: Exists
    - key: node.kubernetes.io/not-ready
     operator: Exists
     effect: NoExecute
     tolerationSeconds: 120
    - key: node.kubernetes.io/unreachable
     operator: Exists
     effect: NoExecute
     tolerationSeconds: 120
    - key: node.kubernetes.io/memory-pressure
     operator: Exists
     effect: NoSchedule
 3. Hozzuk létre a futtatáshoz kellő namespace-t.

kubectl create namespace qemu-guest-agent

 1. Indítsuk el.
kubectl apply -f qemuguestagent.yaml --namespace qemu-guest-agent

 1. Nézzük meg, hogy elindultak-e.
  kubectl get pods -o wide -n qemu-guest-agent 

 2. Ha mindegyik Running állapotban van, akkor nézzük meg Proxmox oldalról is, hogy működik-e. (Érdemes megnézeni, hogy engedélyezve van-e a guest agent a virtuális gépnél.)


Github link: talos-systems/talos#3630